Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Viktig info om din faktura

Denne går ut til alle våre bedriftskunder.

Under avregning av fjernvarmefaktura for januar måned 2024 ble det beklageligvis oppdaget en feil. 
Vi korrigerer nå dette, og vil kreditere avregning for januar i sin helhet og vil fakturere ny og korrekt avregning som sendes ut samtidig med faktura for februar forbruket.

Med vennlig hilsen Vesterålskraft Produksjon / Vesterålskraft Varme