Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Vesterålskraft Produksjon leverer fjernvarme til de nye leilighetene i Kjempenhøy.

Det blir stadig viktigere at det bygges tettere. Det betyr at man sparer både naturområder, strøm og miljøet. Ved å bygge flere leiligheter og installere vannbåren fjernvarme fra Vesterålskraft Produksjon samt balansert ventilasjon oppnår man en energieffektiv oppvarming og man får reduserte energikostnader for hver enkelt beboer.

Totalt hvis alle byggetrinnene blir realisert får man i underkant av 80 leiligheter som skal varmes opp med fjernvarme fra Sortlandssundet, og de første 25 leilighetene skal være innflyttingsklare allerede nå til våren. Jobben med å legge fjernvarme til de nye leilighetene startet allerede sommeren 2020. Fra rørnettet som leverer fjernvarme til Sortland Handelspark ble det gravd nye rør fra parkeringen og til Kjempenhøy. Noen husker kanskje perioden deler av parkeringa utenfor handelsparken var sperret av. Da ble fjernvarmen lagt inn til de nye leilighetene.

Har du noen gang lurt på navnet Kjempenhøy?

Steinsvikhus 3

Navnet Kjempenhøy kan stamme fra da sortlandhøvdingene dro på bruderov til Lagnes på nord-Langøya. Men Lagnes-brødrene ville ta hevn og forfulgte høvdingene. Og det kom til et alvorlig slag på Kjempenhøy, derav navnet. Etter slaget vasket seierherrene de falne i Sortlandsbekken før de ble gravlagt på førkristent vis, fullt påkledd med våpen og klær. I lang tid var Sortlandsbekken rød fra de falne sortlandhøvdingenes blod. Det skal være gjort funn fra yngre jernalder i flatmarksgraver på området som knyttes til og styrker sagnet.

Kilde; Sortlands historie, bind 1.