Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Visste du at Vesterålskraft Produksjon leverer varmen til nye Scandic Sortland?

Et fjernvarmeanlegg er i praksis en varmesentral som kan forsyne større områder via et rørnett i bakken med energi til varmt tappevann og oppvarming.

Fjernvarmen på Sortland blir produsert av en stor varmepumpe som henter inn sjøvann ifra Sortlandssundet. Her blir vannet pumpet inn i stasjonen vår og varmepumpa henter ut energi fra sjøvannet, overfører varmen til ferskvann og sirkulerer vannet via et rørnett til alle byggene som det leveres fjernvarme til. Inne hos kunden installeres det en sentral som overfører energien fra vannet til kundens varmeanlegg.

Hvorfor velger kunder fjernvarme?

– En fordel med fjernvarme i nye bygg er at byggherre slipper å lage eget varmeanlegg og reserveløsning (reserveløsning er et krav i tek17, plan og bygningsloven) da Vesterålskraft Produksjon leverer alt i en og samme pakke. I tillegg har man døgnkontinuerlig overvåkning og drift av anleggene, samt at det er vi selv som drifter og vedlikeholder kundesentralene etter installasjon. Sist men ikke minst, så er fjernvarme en fornybar energikilde siden vi henter energien i havet, som igjen er varmet opp av sola sier Karl Albrektsen, Daglig leder i Vesterålskraft Produksjon.