Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Noen flytter nordover for å kunne gå på fjellet etter jobb. Her er det en viktig del av arbeidsdagen

Fire kraftstasjoner i «Vesterålsalpene» trenger jevnlig vedlikehold. Nå søker Vesterålskraft leder for dette arbeidet.

50 GWh strøm produserer de fire vannkraftverkene til Vesterålskraft Produksjon AS.

Vannet kommer fra fjellheimen midt på Hinnøya. Det er regn, snø som smeltes elver som renner, og til slutt ender noe av dette opp i et av magasinene. Vannet kjøres gjennom turbinene. Energien blir til strøm.

og den strømmen – disse 50 gigawattimene – gir strøm til 2500 husstander.

– Det er ingen enorm produksjon, men lokal kraftforsyning er viktig. Og i gode tider bidrar det til lønnsomhet i konsernet, sier Karl Albrektsen.

Han er daglig leder i datterselskapet som står for produksjon. De søker nå en ny kollega, som skal være vedlikeholdsleder.

Du blir en av fem ansatte i selskapet – med 60 kolleger i hele konsernet.

Ja, du kan gå på fjellet i arbeidstida

Nå skal det sies:

Brorparten av jobben gjøres naturlig nok på kontoret. Som vedlikeholdsleder skal du planlegge, styre og sørge for gjennomføring av kontinuerlig vedlikehold på kraftstasjonene.

Og utføre det sammen med dine kolleger, to energioperatører.

Den delen vil kort og godt si: Ut på tur.

– Da skal vi ut i terrenget og besøke stasjonene. Normalt vil du reise ut minst en gang i uka, sier Albrektsen.

Fra Vangpollskaret, mot Møysalen til venstre
Her fra Vangpollskaret, mot Møysalen til venstre. Foto: Gard L. Michalsen

Da går turen til steder som Vangpollen, Djupfjorden eller Strielvdalen. Området er omringet av et fjellmassiv med topper som Stortinden, Reinspælen og Møysalen, for noen år siden forsøkt døpt til «Vesterålsalpene». Alt et lite steinkast fra den populære Snytindhytta. Kraftselskapet har forøvrig flere små hytter i området, til bruk i arbeidet.

Hit går turen til fots. På ski. Eller noen ganger med helikopter, når tungt utstyr skal fraktes opp.

Det riktige intervallet

En del av vedlikeholdsplanleggingen handler om å finne riktig intervall. Der finnes det ingen fasit.

– Noen tilsyn er ukentlig. Andre deler har reparasjoner hvert tiende år. Det hender også at vi har «havaristyrt vedlikehold», vi lar noen billige komponenter gå til feil og så bytter dem ut, sier Albrektsen.

Rør og målere

I dette ansvaret ligger også en stor grad av frihet.

– Du kan mye godt forme jobben din selv, hvordan du velger å angripe og planlegge dette ansvaret. Det må ikke være slik at mandagen skal være lik som den har vært de siste 20 årene.

Stadig mer fjernvarme

Også fordi ansvaret stadig utvides. Det er ikke bare kraftstasjonene i fjellet som skal vedlikeholdes. Et steinkast fra kontorene på Sortland ligger fjernvarmeanlegget i blåbyen.

Her sørger strøm og temperert havvann for å produsere vannbåren varme til en rekke små og store bygg i byen. Denne produksjonen tilsvarer i dag 13 GWh, og har på noen tiår erstattet mange oljefyrte kjeler i Sortland.

– Her snakker vi det grønne skiftet i praksis, sier Albrektsen.

Han tror fjernvarmen vil bli stadig viktigere for selskapet fremover.

– Til nå har vi tilbudt dette og levert til de som kjøper, men vi har ikke gjort mye aktiv markedsføring. Det er et stort potensiale for vekst. Den vil også komme av seg selv, nå som det planlegges mye nybygg i Sortland. Blant annet et nytt sykehjem, fortsetter han.

Ønsker seg en ingeniør

Når selskapet nå jakter vedlikeholdsleder, ser de i utlysningen primært etter en med ingeniørbakgrunn.

Typisk noen fra bygg og anlegg, maskin, energiteknikk eller teknisk fagskole.

– Uansett hvor du kommer fra, er det ingen tvil om at det er en fordel med erfaring fra bygg og anlegg. Det er jo det vi har mye av, sier Albrektsen.

En aktuell bakgrunn vil da gjerne fra anlegg, entreprenørselskaper, maskin – eller selvsagt andre selskaper i kraftbransjen.

Og foruten frihet, ansvar, viktige oppgaver og potensielt mye frisk luft:

– Vi skal være konkurransedyktig på lønn og gode vilkår ellers. Du kommer til en trygg arbeidsplass, et lokalt eid konsern. Med 60 gode kolleger som jobber tett sammen, sier Albrektsen.

Tre ansatte fra Vesterålskraft Produksjon
Foto: Gard L. Michalsen