Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Pressemelding – Oppstart utbygging av Tverrelva vannkraftverk

Tirsdag 30.mai startet Vesterålskraft Produksjon utbygging av nytt vannkraftverk i Tverrelva.
Byggeprosessen er planlagt å pågå ut neste år og kraftverket vil etter plan være tilkoblet nett innen utgangen av 2024.


– Dette er et stort og spennende prosjekt. Vi har 4 entreprenører med oss på dette prosjektet hvor Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er hoved entreprenør i prosjektet. De har ansvaret for anleggsarbeidet, både adkomstvei, stasjonsbygg, rørgate og riggplass for fjellboring samt dam og inntak på fjellet sier daglig leder Karl Albrektsen.

– I tillegg har Bulldozerlaget med seg Kai og Anlegg AS som underentreprenør. De skal bygge selve stasjonen og lukehuset inkl. dam på fjellet.
Bortech AS skal stå for fullprofilboring i fjell opp til inntaket i Tverrelv vannet og Energiteknikk AS leverer og installerer elektromekanisk utstyr som turbin og generator med kontrollanlegg til den nye kraftstasjonen.

– Når ferdig blir dette en flott og moderne kraftstasjon som også gir minimalt med inngrep i naturen. Med unntak av selve stasjonen, et inntak og en terskeldam oppe på selve vannet, vil veldig lite vises, sier Albrektsen.

Når det nye vannkraftverket står ferdig i løpet av 2024 vil det ha en effekt på 3,2 MW og utnytte et fall på ca. 305 høydemeter mellom Tverrelvvannet og Langvannet.

Tverrelva vannkraftverk vil ha en produksjon på 8,9 GWh, og vil være det 5 kraftverket til Vesterålskraft siden Vangpollen ble satt i drift i 1941. Når vannkraftverket er satt i drift vil Vesterålskraft Produksjon kunne levere inntil 60 GWh, noe som tilsvarer normalforbruket til nærmere 3000 husstander.


Byggherre er Vesterålskraft Produksjon AS
Prosjektleder: Thomas Stigen i Vesterålskraft Produksjon.
Vesterålskraft Produksjon er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS og har siden starten i 1939 bygget seg opp en lang erfaring og tradisjon for produksjon av ren, miljøvennlig og fornybar energi.
I tillegg til kraftproduksjon drifter Vesterålskraft Produksjon også fjernvarmeanlegg i Sortland og Øksnes, hvor det leveres fjernvarme til nærmere 600 husstander og næringskunder med en samlet energileveranse på ca. 14 GWh i året.