Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Pressemelding – Vesterålskraft Produksjon bygger Tverrelva kraftstasjon

Vesterålskraft bidrar til å få på plass fornybar kraftproduksjon i Vesterålen for første gang siden 1984 gjennom bygging av Tverrelva kraftstasjon.

Vesterålskraft Produksjon har i dag styregodkjent utbygging av Tverrelva kraftstasjon etter lengre tids utredning og behandling. Det nye kraftstasjon vil ha en effekt på 3,2 MW og en årlig produksjon på 8,9 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 450 husstander. Tverrelva kraftstasjon vil utnytte et fall på 305 høydemeter imellom Tverrelvvannet og Langvannet som ligger på kommunegrensen mellom Sortland og Kvæfjord kommune.

Dette er helt i tråd med overordnede politiske målsetninger om å øke fornybar kraftproduksjon i Norge og gjennom dette bidra til økt lokal og kortreist kraftproduksjon, sier administrerende direktør Halvard Pettersen.

Tverrelva kraftstasjon blir den femte kraftstasjonen Vesterålskraft setter i drift siden første kraftstasjon ble åpnet i 1941 i Vangpollen. Sammen med kraftstasjonene Strielva, Djupfjord 1 og Djupfjord 2 vil Vesterålskraft Produksjon samlet kunne levere inntil 60 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere 3000 husstander i Vesterålen.

Med det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet ser vi en stadig økende etterspørsel etter elektrisk kraft, og når den nye kraftstasjonen står klar vil den være med å bidra til økt forsyningssikkerhet og øke den lokale kraftproduksjon i regionen sier daglig leder Karl Albrektsen.

Planlagt utbygging vil etter planen starte opp i løpet av 2023 og anlegget ferdigstilles høsten 2025.


Vesterålskraft Produksjon er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS og har siden starten i 1939 bygget seg opp en lang erfaring og tradisjon for produksjon av ren, miljøvennlig og fornybar energi. I tillegg til kraftproduksjon drifter de også fjernvarmeproduksjon i Sortland og Øksnes, hvor det leveres fjernvarme til nærmere 600 husstander og bedrifter.