Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Er det billigere med fjernvarme?

For mange vil pris være det avgjørende for om man velger fjernvarme eller elektrisitet som hovedkilde til oppvarming. For de fleste vil forskjellen i pris være betydelig, og kostnadene vil være sterkt avhengig av hvor i landet du bor. 
Det største skillet mellom fjernvarme og strømbasert oppvarming er oppstartskostnadene

Etter man har tatt oppstartskostnadene og tilkoblingen er det fjernvarme som kommer best ut i sammenligningen med tanke på pris. Energilovens §5-5 sikrer nemlig at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen. Har man tilgang på fjernvarme er det derfor rimeligere å bruke fjernvarme enn strøm til oppvarming.

Hvordan prises så fjernvarmen?

 • Beregning av fjernvarmeprisen gjøres slik:
  Kostnader fjernvarme pr år (i ører) delt på forbruket av fjernvarme pr år (i antall kWh)

Alle fakturerte fjernvarmekostnader tas med i beregningen, bortsett fra en eventuell tilknytningsavgift.
Deretter deles fjernvarmekostnaden på levert varmemengde (kWh).

Fjernvarmefakturaen består av:

 • Energiledd – Det antall kilowattimer du har brukt i perioden. Prisen er summen av spotpris i ditt område (NO4) med påslag/elsertifikat og energileddet fra det lokale nettselskapet

Til sammenligning består en strømregning av: 

 • Spotpris
 • Påslag
 • Forbruksavgift
 • Avgift til energifondet

Nettleien kommer uavhengig av om det er strøm eller fjernvarme, og består av: 

 • Energiledd i nettleien
 • Effektledd i nettleien
 • – (eventuell kompensasjon for høye strømpriser 

I denne tabellen fra SSB ser vi at strømprisen for husholdninger siden 2013 har vært høyere enn fjernvarmeprisen. I 2022 ser vi tendenser til at de nærmer seg hverandre, men det skiller fortsatt 8 øre/kWh mellom strømpris og fjernvarmepris.

Er det verdt det?

Siden norske myndigheter mener fjernvarme er både mer effektivt og miljøvennlig enn strøm, ønsker de økt satsing på det.

På grunn av lovreguleringen i Energiloven, er det ikke tvil om at du kommer til å spare penger ved oppvarming av boligen din med fjernvarme. Samtidig må du huske å også å regne inn ekstra kostnader om du også må installere et vannbårent system i huset ditt.