Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Djupfjord 1

Francis Turbin 5,1MW, Produksjon 23GWh, Driftsatt 1952, Lokasjon Djupfjorden
Djupfjord 1 ble satt i drift 1952 og oppgradert i 2007.
– Kraftverket utnytter et fall på 144 meter fra Storvatnet til havnivå ved Djupfjorden.
– Storvatnet er oppdemmet og reguleres mellom 152 og 133 moh.
– Det er installert en francis turbin på 5,1 MW.
– Kraftverket har en årsproduksjon på ca 23 GWh – noe som tilsvarer forbruket til
ca 1150 husstander.
Djupfjord1 turbin