Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Djupfjord 2

Francis Turbin 2,7MW, Produksjon 9GWh, Driftsatt 1957, Lokasjon Djupfjorden
Djupfjord 2 ble satt i drift 1957 .
– Kraftverket utnytter et fall på 103 meter fra Øvre Blokkenvatn i Blokkenvassdraget til Storvatnet.
Øvre Blokkenvatn reguleres mellom 261 og 245 moh.
– Det hentes også inn vann fra Beibarnsvatnan (262 moh).
– Det er installert en francis turbin på 2,7 MW.
– Kraftverket har en årsproduksjon på ca 9 GWh – noe som tilsvarer forbruket til ca 450 husstander.
– Etter at vannet har vært brukt i verket, ledes det ut i Storvatnet, som er magasin for Djupfjord I kraftverk.
Djupfjord2 turbin