Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Strielva

Francis Turbin 1,8MW, Produksjon 5GWh, Driftsatt 1984, Lokasjon Djupfjorden
– Strielva ble satt i drift i 1984
– Kraftverket utnytter et fall på 320 meter fra Strielvvatnan til Storvatnet. Strielvvatnan reguleres mellom 320 og 315 moh.
– Det er installert en horisontal peltonturbin på 1,8 MW
– Kraftverket har en årsproduksjon på ca 5 GWh – noe som tilsvarer forbruket til ca 250 husstander.