Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Vangpollen

Pelton Turbin 3,5MW, Produksjon 14GWh, Driftsatt 1942, Lokasjon Sigerfjorden
– Vangpollen ble satt i drift i 1942 og oppgradert i 1989.
– Kraftverket utnytter et fall på 320 meter fra nedre Vangpollvatnet til havnivå ved Vangpollen.
– Øvre Vangpollvatnet er magasin og reguleres mellom 448 og 433 moh.
– Det er installert en horisontal peltonturbin på 3,5 MW.
– Kraftverket har en årsproduksjon på ca 14 GWh – noe som tilsvarer forbruket til ca 700 husstander.